top of page

למה סיוריצה?

כל סיור הוא הזדמנות לגלות עולם ירושלמי חדש, לראות יותר נופים בפחות זמן וכמובן, לא לוותר על אימון הכושר היומי.

מה זה סיוריצה?

דרך ייחודית להכיר את ירושלים דרך הרגליים. במהלך סיוריצה נרוץ דרך האתרים היפים וגם קצת פחות מוכרים של העיר. נרוץ לנקודת הדרכה או תצפית שם נעצור למספר רגעים להסבר קצת ומיד נמשיך לרוץ.

מה זה סיוריצה?

דרך ייחודית להכיר את ירושלים דרך הרגליים. במהלך סיוריצה נרוץ דרך האתרים היפים וגם קצת פחות מוכרים של העיר. נרוץ לנקודת הדרכה או תצפית שם נעצור למספר רגעים להסבר קצת ומיד נמשיך לרוץ.

למה סיוריצה?

כל סיור הוא הזדמנות לגלות עולם ירושלמי חדש, לראות יותר נופים בפחות זמן וכמובן, לא לוותר על אימון הכושר היומי.

מה זה סיוריצה?

דרך ייחודית להכיר את ירושלים דרך הרגליים. במהלך סיוריצה נרוץ דרך האתרים היפים וגם קצת פחות מוכרים של העיר. נרוץ לנקודת הדרכה או תצפית שם נעצור למספר רגעים להסבר קצת ומיד נמשיך לרוץ.

מה זה סיוריצה?

דרך ייחודית להכיר את ירושלים דרך הרגליים. במהלך סיוריצה נרוץ דרך האתרים היפים וגם קצת פחות מוכרים של העיר. נרוץ לנקודת הדרכה או תצפית שם נעצור למספר רגעים להסבר קצת ומיד נמשיך לרוץ.

מתי נרוץ?

הסיור הקלאסי שלנו יוצא בכל חמישי ושישי בבוקר. רוצים לרוץ כקבוצה סגורה או בסיור פרטי? רוצים סיור קל יותר או ארוך יותר? דברו איתנו ונשמח לקבוע מועד במיוחד בשבילכם ולפי העדפותיכם.

מה זה סיוריצה?

דרך ייחודית להכיר את ירושלים דרך הרגליים. במהלך סיוריצה נרוץ דרך האתרים היפים וגם קצת פחות מוכרים של העיר. נרוץ לנקודת הדרכה או תצפית שם נעצור למספר רגעים להסבר קצת ומיד נמשיך לרוץ.

מה זה סיוריצה?

דרך ייחודית להכיר את ירושלים דרך הרגליים. במהלך סיוריצה נרוץ דרך האתרים היפים וגם קצת פחות מוכרים של העיר. נרוץ לנקודת הדרכה או תצפית שם נעצור למספר רגעים להסבר קצת ומיד נמשיך לרוץ.

מתי נרוץ?

הסיור הקלאסי שלנו יוצא בכל חמישי ושישי בבוקר. רוצים לרוץ כקבוצה סגורה או בסיור פרטי? רוצים סיור קל יותר או ארוך יותר? דברו איתנו ונשמח לקבוע מועד במיוחד בשבילכם ולפי העדפותיכם.

מה זה סיוריצה?

דרך ייחודית להכיר את ירושלים דרך הרגליים. במהלך סיוריצה נרוץ דרך האתרים היפים וגם קצת פחות מוכרים של העיר. נרוץ לנקודת הדרכה או תצפית שם נעצור למספר רגעים להסבר קצת ומיד נמשיך לרוץ.

מה זה סיוריצה?

דרך ייחודית להכיר את ירושלים דרך הרגליים. במהלך סיוריצה נרוץ דרך האתרים היפים וגם קצת פחות מוכרים של העיר. נרוץ לנקודת הדרכה או תצפית שם נעצור למספר רגעים להסבר קצת ומיד נמשיך לרוץ.

bottom of page