top of page

כתבו עלינו

"הריצה בירושלים אומנם מאתגרת מעט מבחינה טופוגרפית, אבל בשילוב עם הדרכות מרתקות שנבנו במיוחד לסיורי ריצה, יעל גודמן המציאה מוצר חדש."

Untitled-1.png

"הריצה בירושלים אומנם מאתגרת מעט מבחינה טופוגרפית, אבל בשילוב עם הדרכות מרתקות שנבנו במיוחד לסיורי ריצה, יעל גודמן המציאה מוצר חדש."

Untitled-1-2.png

הריצה בירושלים אומנם מאתגרת מעט מבחינה טופוגרפית, אבל בשילוב עם הדרכות מרתקות שנבנו במיוחד לסיורי ריצה, יעל גודמן המציאה מוצר חדש.

Untitled-1-3.png

"בזמן שמכוני הכושר צפויים להיסגר שוב, יעל גודמן מספקת אלטרנטיבה ייחודית: "ההתמודדות עם המשבר היא כמו התמודדות עם ריצה, את מציבה מטרה ומתמקדת בה. וכשאת רצה בקבוצה יש מי שמושך אותך קדימה גם ברגעי משבר".

Untitled-1-4.png

"הריצה בירושלים אומנם מאתגרת מעט מבחינה טופוגרפית, אבל בשילוב עם הדרכות מרתקות שנבנו במיוחד לסיורי ריצה, יעל גודמן המציאה מוצר חדש."

Photour - אתר התיירות הישראלי

"סיור ופעילות גופנית הכוללת היבטים מגוונים שיש לירושלים להציע, חדש וישן, מזרח ומערב, דתות אמונות ותרבויות. מסלולים למרחקים שונים ונושאים שונים במשך שעה וחצי עד שעתיים תלוי בקצב ובכושר."

Photour - אתר התיירות הישראלי

"סיור ופעילות גופנית הכוללת היבטים מגוונים שיש לירושלים להציע, חדש וישן, מזרח ומערב, דתות אמונות ותרבויות. מסלולים למרחקים שונים ונושאים שונים במשך שעה וחצי עד שעתיים תלוי בקצב ובכושר."

436-DSC00497.jpg
bottom of page