Book Online

"הריצה בירושלים אומנם מאתגרת מעט מבחינה טופוגרפית, אבל בשילוב עם הדרכות מרתקות שנבנו במיוחד לסיורי ריצה, יעל גודמן המציאה מוצר חדש."

"הריצה בירושלים אומנם מאתגרת מעט מבחינה טופוגרפית, אבל בשילוב עם הדרכות מרתקות שנבנו במיוחד לסיורי ריצה, יעל גודמן המציאה מוצר חדש."

הריצה בירושלים אומנם מאתגרת מעט מבחינה טופוגרפית, אבל בשילוב עם הדרכות מרתקות שנבנו במיוחד לסיורי ריצה, יעל גודמן המציאה מוצר חדש.

"בזמן שמכוני הכושר צפויים להיסגר שוב, יעל גודמן מספקת אלטרנטיבה ייחודית: "ההתמודדות עם המשבר היא כמו התמודדות עם ריצה, את מציבה מטרה ומתמקדת בה. וכשאת רצה בקבוצה יש מי שמושך אותך קדימה גם ברגעי משבר".

"הריצה בירושלים אומנם מאתגרת מעט מבחינה טופוגרפית, אבל בשילוב עם הדרכות מרתקות שנבנו במיוחד לסיורי ריצה, יעל גודמן המציאה מוצר חדש."

Photour - אתר התיירות הישראלי

"סיור ופעילות גופנית הכוללת היבטים מגוונים שיש לירושלים להציע, חדש וישן, מזרח ומערב, דתות אמונות ותרבויות. מסלולים למרחקים שונים ונושאים שונים במשך שעה וחצי עד שעתיים תלוי בקצב ובכושר."

הריצה בירושלים אומנם מאתגרת מעט מבחינה טופוגרפית, אבל בשילוב עם הדרכות מרתקות שנבנו במיוחד לסיורי ריצה, יעל גודמן המציאה מוצר חדש.

"סיור ופעילות גופנית הכוללת היבטים מגוונים שיש לירושלים להציע, חדש וישן, מזרח ומערב, דתות אמונות ותרבויות. מסלולים למרחקים שונים ונושאים שונים במשך שעה וחצי עד שעתיים תלוי בקצב ובכושר."

© 2019 Yael Goodman | RUN_JLM Tours

Web Design: Jacob Levine

WhatsApp Image 2020-08-17 at 17.23.30.pn